Woning isoleren

Denk je eens na over het isoleren van je huis? In een slecht geïsoleerd huis is per jaar gemiddeld 2150 m3 gas nodig voor verwarming. In een goed geïsoleerd huis is dat ongeveer één derde, namelijk 700 m3. Een aanzienlijke besparing.

Woningen van vóór de energiecrisis van begin jaren 70 hebben voor veel mensen iets bijzonders. Ze hebben meer sfeer, meer degelijkheid, vaak ook meer ruimte onder de overwegend schuine kappen. Kortom je voelt je gerieflijk in zo ’n huis. Het past lekker om je heen. Een bezwaar van deze huizen is echter dat de stookkosten vrij hoog zijn.

Huizen uit die periode zijn vaak niet of slecht geïsoleerd. Onder de houten of steenachtige vloeren is geen isolatie aangebracht, de spouwmuren zijn niet gevuld en de dakconstructies bestaan nog ouderwets uit een sporen- of gordingenkap met (of zonder) dakbeschot en dakpannen.

Het enige dat wellicht aan (thermische)isolatie is gedaan, is de dubbele beglazing in de ramen en dan vaak alleen op de woonverdieping. Om tot een verbetering van het comfort en een verlaging van de (stook-)kosten te komen kunnen isolatiebedrijven jou een na-isolatie realiseren. Denk ook eens aan de akoestische eigenschappen en het brandwerende voordeel van isolatie.

Isolatiewerkzaamheden aan woningen

Isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 9%-tarief. Dit tarief geldt alleen voor werkzaamheden die gericht zijn op energiebesparing.

Het 9%-tarief is niet van toepassing op de geleverde (isolatie) materialen als de waarde daarvan meer bedraagt dan 50% van de waarde van de totale dienst. Als de waarde van de (isolatie)materialen 50% of minder bedraagt, dan valt de hele dienst (arbeidsloon en materialen) onder het 9%-tarief. Het is dus van belang om in de factuur een splitsing te maken tussen het arbeidsloon en de verstrekte (isolatie)materialen.

Op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden

Er is sprake van op energiebesparing gerichte maatregelen bij:

 • vloer-, gevel- en dakisolatie met een Rc-waarde die voldoet aan de eisen van het bouwbesluit (groter dan of gelijk aan 2,50 m2K/W)
 • spouwmuurisolatie met een Rc-waarde die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2K/W
 • aanbrengen van ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen inclusief beglazing met Ugl-waarde die kleiner of gelijk is aan de eisen van het bouwbesluit
 • bodemisolatie met een Rc-waarde die groter is dan of gelijk aan 1,1 m2K/W

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief geldt voor woningen die ouder zijn dan 2 jaar na de datum van eerste ingebruikneming. Voor de bepaling van de eerste ingebruikneming wordt uitgegaan van het feitelijk voor het eerst en op duurzame wijze gebruik maken
van de woning. Incidenteel of tijdelijk gebruik van de woning voor andere doeleinden vormt in principe geen eerst ingebruikneming. Wanneer verschillende onderdelen van de woning op verschillende tijdstippen in gebruik zijn genomen,
is de woning pas in gebruik genomen wanneer hij voor meer dan 50% daadwerkelijk wordt gebruikt.

Waarde materialen ten opzichte van waarde totale dienst

Voorbeeld A

 • arbeidsloon
  € 1000
 • isolatiemateriaal
  € 800

In deze situatie is de waarde van de materialen minder dan 50% van de waarde van de totale dienst (€ 1800). Dit betekent dat de totale dienst is onderworpen aan het 9%-tarief.

Voorbeeld B

 • arbeidsloon
  € 1000
 • isolatiemateriaal
  € 1001 of meer

In deze situatie is de waarde van de materialen meer dan 50% van de waarde van de totale dienst (€ 2001). Dit betekent dat alleen het arbeidsloon ad € 1000 is onderworpen aan het 9%-tarief.