Renovatie

Een aannemer is gespecialiseerd in renovatiewerkzaamheden. Dit kunnen herstelwerkzaamheden zijn of een gehele vernieuwing aan een woning. Renovatie van jouw badkamer, vernieuwen van voegwerk aan jouw huis of misschien de renovatie van je dakkapel.In tegenstelling tot nieuwbouw wordt met minder materiƫle ingrepen opnieuw een ruimte herbruikbaar gemaakt. Vanuit dat oogpunt is renovatie het spaarzaam omgaan met bouwmaterialen en ruimte.

Als je gaat verbouwen moet je daar meestal een bouwvergunning van de gemeente voor hebben. Het indienen van een aanvraag voor een bouwvergunning is aan landelijke regels gebonden. Voor een aantal bouwwerken is geen bouwvergunning nodig, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Alle andere (ver)bouwplannen moeten worden voorgelegd aan de gemeente. Deze toetst ze dan vooraf op een aantal door de wet voorgeschreven punten. Sommige (kleinere) bouwwerken doorlopen een ‘lichte’ bouwvergunningsprocedure en ondergaan daarbij een minder uitgebreide toets dan bouwwerken die aaneen ‘reguliere’ bouwvergunningsprocedure worden onderworpen.

De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 categorieƫn bouwwerken:

  1. Bouwvergunningvrije bouwwerken
    Meestal zijn kleinere bouwwerken, zoals een afscheiding tussen balkons of dakterassen, zonweringen of rolluiken vergunningvrij, maar ook dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning kunnen bouwvergunningvrij zijn. Je kunt deze bouwactiviteiten uitvoeren zonder dat je eerst een vergunning van de gemeente nodig hebt.
  2. Licht bouwvergunningplichtige bouwwerken
    Kleinere bouwwerken, zoals een dakkapel aan de voorkant van een woning of bijgebouw (berging) zijn meestal licht-bouwvergunningplichtig. De gemeente toetst deze bouwwerken aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, de (bouw)-technische voorschriften uit het bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en de eisen met betrekking tot constructieve veiligheid. In specifieke gevallen kunnen ook voorschriften worden gehanteerd voor monumenten.
  3. Regulier-bouwvergunningplichtige bouwwerken
    Alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, zijn regulier bouwvergunningplichtig. Ook hier wordt standaard getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, (bouw)technischevoorschriften uit het bouwbesluit, de gemeentelijke bouw-verordening en de eisen met betrekking tot constructieve veiligheid. In specifieke gevallen kunnen ook voorschriften worden gehanteerd voor monumenten. Deze vergunning kan ook gefaseerd worden behandeld. In de eerste fase wordt bekeken of er ruimtelijke en welstandstechnische bezwaren zijn en in de tweede fase wordt getoetst op bouwtechnische aspecten van het bouwwerk.